Palvelut ja asiakkaat

Metsäkonepalvelu-konserni tarjoaa asiakkailleen koneellisia puunkorjuu- ja metsänparannuspalveluita. Palvelukokonaisuus räätälöidään ja hinnoitellaan asiakaskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkainamme on useita metsäalan yhtiöitä ja yhteisöjä sekä yksityisiä metsänomistajia. Perustoimintamme nojaa pitkiin kumppanuuksiin ja laajoihin palvelukokonaisuuksiin joihin sisältyy useita eri palveluita. Lisäksi tuotamme kohdennetusti yksittäisiä palveluita asiakkaidemme yksittäisiin tarpeisiin. Palvelukokonaisuuden sisältö ja palvelunkuvaus määritellään aina yhteisellä sopimuksella, josta pidämme kiinni.

Palvelukokonaisuuksiin voimme tarjota seuraavia omalla kalustolla tuotettavia palveluita:

- ainespuunkorjuun työlajit: hakkuu ja metsälähikuljetus

- erityiskohteiden puunkorjuu. Taajametsät, tielinjat, voimalinjojen vierustat, luonnonhoitokohteet

- energiapuun korjuu: hakkuutähteet, karsittu ranka

- metsänparannuspalvelut: metsämaan muokkaus, konekylvö, kunnostusojitus, vesiensuojelutyöt, kääntöpaikkojen ja varastoalueiden rakennus

- työnjohtopalvelut: korjuunohjaus, katkonnanohjaus, laadunvarmistus, leimikon suunnittelu

- saaripuunkorjuu (puunkorjuu sisävesien saarissa sekä katkotun puutavaran lauttakuljetus maihin)