Kort på svenska

Metsäkonepalvelu Ab grundades 1970. Till företagets verksamhet hör maskinell skogsavverkning och markberedning.Företagets huvudkontor finns beläget i Tavastehus, ca 100 km norr om Helsingfors.

Bolaget har även företagsverksamhet i Sverige, genom sitt dotterbolag MKP Dunberg Ab i Eksjö.
Företagets årliga omsättning är ca 13 miljoner € (uppskattning för 2012). Den årliga avverkningsmängden är ungefär 1,3 miljoner kubikmeter virke.

Företaget är ett privatägt aktiebolag. Som styrelseordförande fungerar Industriråd Mikko Rysä. Den dagliga verksamheten leds i Finland av VD Timo Tolppa och i Sverige av VD Håkan Dunberg.
Till kunderna hör de största skogsbolagen.

1170e.jpg

Vår maskinpark består av mera än 50 skogsmaskiner. Vi har maskiner från alla de stora tillverkarna; Deere, Ponsse och Komatsu (även en Rottne skotare och en EcoLog skördare).

Vi har olika maskiner för de olika avverkningarna. Stora skotare och skördare för slutaavverkningar och grövre gallringar. Mindre maskiner för första gallringar. De mindre maskinerna lämpar sig även väl för energiveds avverkningar (flerträdshanteringsystem i skördarna och kranvågar i skotarna).

För markberedning använder vi Bräcke högläggare, som dras av en Timberjack skotare och Doosan Daewo grävmaskin, som främst används vid stubbrytning.

hytti.jpg
 
Vi har idag ca 90 anställda. Vår personal är yrkeskunnig och erfaren. De flesta av våra anställda jobbar som skogsmaskinschaufförer. För servicen av maskinerna har vi fem mekaniker, som jobbar vid servicepunkterna i Tavastehus och Jämsänkoski i Finland och i Eksjö i Sverige.

Redovisning och fakturering sköts av kontorschefen och sekreterarna vid våra kontor.
De operativa cheferna har hand om övervakningen av fältarbete, produktionsstyrning och kundrelationer.

komatsu-931-001.jpg
 
Med kunskap, skicklighet och erfarenhet.
Vi har mera än 40 års erfarenhet av skogsavverkning. Från det företaget grundades, för 40 år sedan, har utvecklingen inom branschen varit hisnande. Vi har allt sedan starten stått i det främsta ledet inom utvecklingen i Finland och vårt mål är att stå kvar där även i framtiden.

Genom åren har företaget vuxit till en internationell aktör i branschen. Vi står nu på två starka ben, i Finland och i Sverige. Tillväxten är ett resultat av hårt arbete, finansiella kunskaper och fördomsfritt tänkande. Den viktigaste resursen för företaget är, att vi alltid haft duktig och engagerad personal.

deere1210e.jpg
 
För mera information, vänligen kontakta oss per epost eller telefon.
Adress:
MKP Dunberg AB
Entreprenörsgatan 3
575 36 Eksjö
Telefon: 0381-393 60
Fax: 0381-173 63

Håkan Dunberg
Telefon: 070-603 90 98, 0381-393 61
E-post: hakan(at)dunbergs.se

Kicki Piel Gunnar
Telefon: 070-671 09 22, 0381-393 60
E-post: kontor(at)dunbergs.se